Klachtenregeling

Klachtenregeling

Heeft u onenigheid, of is er sprake van een misverstand, probeer eerst met uw eigen tandarts tot een oplossing te komen. Wij luisteren en leggen uit waarom we sommige behandelingen doen of niet doen. Komen we er samen niet uit, dan kunnen we het probleem voorleggen aan de NMT.

Ons praktijk is lid van de brancheorganisatie NMT (Nederlands Maatschappij tot bevordering Tandheelkunde). Zij kunnen een medium zijn als onpartijdig groep. Zij doen dat door de casus geheel onder de loep te nemen met andere tandartsen en specialisten. Voor meer informatie kunt u terecht bij hun website: www.knmt.nl